GAMMA主管桌

型號 : GAMMAㄇ字腳主管桌

造型ㄇ字桌腳,搭配金屬橫條沖孔擋板
桌腳顏色:..深灰.
桌腳:鋼製折彎烤漆
 
依辦公室需求訂製尺寸

相關產品

OTTO主管桌

OTTO主管桌

BELL主管桌

BELL主管桌

GREEN主管桌

GREEN主管桌

TGE主管桌

TGE主管桌

SRT主管桌

SRT主管桌

OTTO馬鞍皮主管桌

OTTO馬鞍皮主管桌