OTTO馬鞍皮主管桌

型號 : OTTO馬鞍皮主管桌

馬鞍皮桌面,搭配口字造型桌腳
搭配馬鞍皮擋板
桌腳顏色:..深灰.
桌腳:鋼製折彎烤漆
依辦公室需求訂製尺寸
 

相關產品

TGR主管桌

TGR主管桌

TGO主管桌

TGO主管桌

SRT主管桌

SRT主管桌

KNOX主管桌

KNOX主管桌

GAMMA主管桌

GAMMA主管桌

TGE主管桌

TGE主管桌